کلیدواژه‌ها = پیشرفت تحصیلی
تعداد مقالات: 11
1. رابطة سبک‌های یادگیری با انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه استان لرستان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 7-32

عزت اله قدم پور؛ هوشنگ گراوند؛ سعیده سبزیان


2. نقش واسطة هوش معنوی، مهارت‌های اجتماعی و خلاقیت در رابطة بین ترتیب تولّد با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 219-236

پریا جنگی؛ غلامعلی افروز؛ علیرضا سنگانی؛ حسن اسدزاده؛ علی دلاور


6. بررسی اثربخشی بسته آموزشی «کاهش اهمال‏کاری» بر افزایش پیشرفت تحصیلی و کاهش اهمال‏کاری تحصیلی دختران دانشجوی دوره کارشناسی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 105-128

زهرا ولی زاده؛ حسن احدی؛ محمود حیدری؛ محمد مهدی مظاهری؛ محمدباقر کجباف