نمایه نویسندگان

آ

 • آسماندره، عبدالحمید بررسی نقش جوّ آموزش سازمانی و فرهنگ سازمانی بر یادگیری غیررسمی معلمان شهر جاسک [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 263-283]

ا

 • احمدی، غلامعلی شناسایی عوامل مؤثر در ﻧﻈﺎم رتبه‌بندی ﻣﺪارس ﻣﺘﻮسطة دورة دوم؛ و طراحی مدلی برای آن [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 217-232]
 • اداوی، حمیده تأثیر ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت‌درمانی بر بهزیستی روان شناختی و استرس تحصیلی دانش آموزان پایة اول دورة متوسطة دوم [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 65-82]
 • اسدزاده، حسن نقش واسطة هوش معنوی، مهارت‌های اجتماعی و خلاقیت در رابطة بین ترتیب تولّد با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 219-236]
 • اسلامی هرندی، فاطمه بررسی رابطة رفتارهای اخلاقی سازمانی با رفتارهای غیراخلاقی دبیران با نقش واسطه ای تعهد سازمانی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 271-290]
 • اصغری ابراهیم آباد، محمد جواد رابطة سخت کوشی و برون گرایی با عملکرد تحصیلی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 253-269]
 • اعظم رجبیان، علی رابطة سخت کوشی و برون گرایی با عملکرد تحصیلی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 253-269]
 • افروز، غلامعلی نقش واسطة هوش معنوی، مهارت‌های اجتماعی و خلاقیت در رابطة بین ترتیب تولّد با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 219-236]
 • امام جمعه، محمد رضا نقش میانجی فرسودگی تحصیلی و تاب‌آوری تحصیلی در رابطة بین سرزندگی تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 237-262]
 • امیریان، لیلا تأثیر ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت‌درمانی بر بهزیستی روان شناختی و استرس تحصیلی دانش آموزان پایة اول دورة متوسطة دوم [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 65-82]
 • اندام، رضا طراحی مدل پیش‌بینی بی‌تفاوتی سازمانی براساس عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی (مورد مطالعه: معلمان زن تربیت‌بدنی استان البرز) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 193-215]
 • اوضاعی، نسرین نقش میانجی فرسودگی تحصیلی و تاب‌آوری تحصیلی در رابطة بین سرزندگی تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 237-262]

ب

 • باستانی پور مقدم، مهشید موانع مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در دوره‌های بالندگی حرفه‌ای: مطالعه‌ای داده‌بنیاد [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 43-63]
 • بختیاری، ابوالفضل ارزیابی میزان به‌کارگیری تکنیک اجراسنجی برنامة درسی به‌وسیلة معلمان دورة ابتدایی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 7-26]
 • براتی، هادی نقش میانجی‌گری جوّ روان‌شناختی در رابطة بین سبک مدیریت و خوش‌بینی سازمانی؛ مطالعه با تمرکز بر دانشگاه فرهنگیان [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 79-98]
 • برزگر بفرویی، کاظم طراحی مدلی برای تفکر انتقادی دانشجومعلمان شیراز براساس راهبردهای فراشناختی خواندن و تأخیر در رضامندی تحصیلی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 9-30]
 • برقی ایرانی، زیبا ساختار عاملی تأییدی و ویژگی های روان‌سنجی پرسشنامة چندبُعدی اشتیاق دانشجویان (SES) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 113-142]
 • بگیان کوله مرزی، محمدجواد ساختار عاملی تأییدی و ویژگی های روان‌سنجی پرسشنامة چندبُعدی اشتیاق دانشجویان (SES) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 113-142]

ج

 • جعفری هرندی، رضا نیمرخ های انگیزشی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر: تحلیل مبتنی بر شخص [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 181-198]
 • جعفری هرندی، رضا بررسی رابطة رفتارهای اخلاقی سازمانی با رفتارهای غیراخلاقی دبیران با نقش واسطه ای تعهد سازمانی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 271-290]
 • جمهری، فرهاد تدوین و اعتباریابی پرسشنامة تدریس اثربخش آموزگاران [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 49-78]
 • جنگی، پریا نقش واسطة هوش معنوی، مهارت‌های اجتماعی و خلاقیت در رابطة بین ترتیب تولّد با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 219-236]

ح

 • حاجی حسین نژاد، غلام رضا بررسی فرهنگ روابط معلمان با همکاران، والدین و دانش آموزان: مدارس روستایی و چندپایه [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 167-192]
 • حسنی، جعفر تأثیر سبک‌های دلبستگی در سرعت پردازش اطلاعات دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 27-42]
 • حسینی خواه، علی بررسی فرهنگ روابط معلمان با همکاران، والدین و دانش آموزان: مدارس روستایی و چندپایه [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 167-192]

خ

 • خورشیدی، عباس الگوی سازمان یادگیرنده برای دورة ابتدایی آموزش‌وپرورش شهر تهران [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 99-126]

د

 • دلاور، علی نقش واسطة هوش معنوی، مهارت‌های اجتماعی و خلاقیت در رابطة بین ترتیب تولّد با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 219-236]
 • دهقان، صفرعلی نیمرخ های انگیزشی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر: تحلیل مبتنی بر شخص [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 181-198]
 • دیبایی صابر، محسن شناسایی شایستگی های اصلی معلمان دورة متوسطه از دیدگاه خبرگان تعلیم و تربیت [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 83-111]

ر

 • رحیم دشتی، زینب ارزیابی میزان به‌کارگیری تکنیک اجراسنجی برنامة درسی به‌وسیلة معلمان دورة ابتدایی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 7-26]
 • رستگار، احمد طراحی مدل عوامل مؤثر در شکل گیری دانش دبیران در تلفیق فناوری (مورد مطالعه: دبیران شهر شیراز) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 233-252]
 • رضایی جمالویی، حسن تأثیر سبک‌های دلبستگی در سرعت پردازش اطلاعات دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 27-42]
 • روشن نیا، سمیه تأثیر ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت‌درمانی بر بهزیستی روان شناختی و استرس تحصیلی دانش آموزان پایة اول دورة متوسطة دوم [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 65-82]
 • رومانی، سعید بررسی فرهنگ روابط معلمان با همکاران، والدین و دانش آموزان: مدارس روستایی و چندپایه [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 167-192]

ز

 • زارع، مریم طراحی مدلی برای تفکر انتقادی دانشجومعلمان شیراز براساس راهبردهای فراشناختی خواندن و تأخیر در رضامندی تحصیلی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 9-30]

س

 • ستایشی اظهری، محمد نیمرخ های انگیزشی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر: تحلیل مبتنی بر شخص [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 181-198]
 • سرمدی، محمدرضا مطالعة مبانی معرفت‌شناسی آموزش مبتنی‌بر شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 155-180]
 • سلیمانی، نادر شناسایی عوامل مؤثر در ﻧﻈﺎم رتبه‌بندی ﻣﺪارس ﻣﺘﻮسطة دورة دوم؛ و طراحی مدلی برای آن [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 217-232]
 • سنگانی، علیرضا نقش واسطة هوش معنوی، مهارت‌های اجتماعی و خلاقیت در رابطة بین ترتیب تولّد با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 219-236]
 • سیف، محمد حسن طراحی مدل عوامل مؤثر در شکل گیری دانش دبیران در تلفیق فناوری (مورد مطالعه: دبیران شهر شیراز) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 233-252]

ش

 • شریفی قورتانی، مجید بررسی رابطة رفتارهای اخلاقی سازمانی با رفتارهای غیراخلاقی دبیران با نقش واسطه ای تعهد سازمانی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 271-290]

ص

 • صباحی، پرویز شناسایی عوامل مؤثر در ﻧﻈﺎم رتبه‌بندی ﻣﺪارس ﻣﺘﻮسطة دورة دوم؛ و طراحی مدلی برای آن [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 217-232]
 • صفایی موحد، سعید شناسایی شایستگی های اصلی معلمان دورة متوسطه از دیدگاه خبرگان تعلیم و تربیت [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 83-111]
 • صیف، محمد حسن مطالعة مبانی معرفت‌شناسی آموزش مبتنی‌بر شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 155-180]

ض

 • ضرابیان، فروزان مطالعة مبانی معرفت‌شناسی آموزش مبتنی‌بر شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 155-180]

ط

 • طاهری، حسین طراحی مدل پیش‌بینی بی‌تفاوتی سازمانی براساس عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی (مورد مطالعه: معلمان زن تربیت‌بدنی استان البرز) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 193-215]

ظ

 • ظهیری، اعظم طراحی مدل عوامل مؤثر در شکل گیری دانش دبیران در تلفیق فناوری (مورد مطالعه: دبیران شهر شیراز) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 233-252]

ع

 • عارف، لیلا تبیین رابطة سرمایة فکری با اثربخشی معلمان؛ مطالعه با تمرکز بر مدارس ابتدایی شهر بهارستان تهران [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 199-218]
 • عباسی، عفت شناسایی شایستگی های اصلی معلمان دورة متوسطه از دیدگاه خبرگان تعلیم و تربیت [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 83-111]
 • عباسی سروک، لطف اله الگوی سازمان یادگیرنده برای دورة ابتدایی آموزش‌وپرورش شهر تهران [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 99-126]
 • عراقیه، علیرضا تبیین رابطة سرمایة فکری با اثربخشی معلمان؛ مطالعه با تمرکز بر مدارس ابتدایی شهر بهارستان تهران [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 199-218]
 • عرفانی، نصراله تدوین و اعتباریابی پرسشنامة تدریس اثربخش آموزگاران [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 49-78]
 • عظیم پور، احسان نقش میانجی فرسودگی تحصیلی و تاب‌آوری تحصیلی در رابطة بین سرزندگی تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 237-262]

ف

 • فاضلی، نعمت الله بررسی فرهنگ روابط معلمان با همکاران، والدین و دانش آموزان: مدارس روستایی و چندپایه [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 167-192]
 • فاطمیان، علی مطالعة مبانی معرفت‌شناسی آموزش مبتنی‌بر شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 155-180]
 • فتحی واجارگاه، کوروش الگوی سازمان یادگیرنده برای دورة ابتدایی آموزش‌وپرورش شهر تهران [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 99-126]
 • فتحی واجارگاه، کوروش شناسایی شایستگی های اصلی معلمان دورة متوسطه از دیدگاه خبرگان تعلیم و تربیت [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 83-111]
 • فدایی، ندا الگوی سازمان یادگیرنده برای دورة ابتدایی آموزش‌وپرورش شهر تهران [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 99-126]
 • فرجی ده سرخی، حاتم موانع مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در دوره‌های بالندگی حرفه‌ای: مطالعه‌ای داده‌بنیاد [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 43-63]
 • فرزین، سمیرا طراحی مدلی برای تفکر انتقادی دانشجومعلمان شیراز براساس راهبردهای فراشناختی خواندن و تأخیر در رضامندی تحصیلی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 9-30]

ق

 • قاسم زاده، ابوالفضل بررسی نقش جوّ آموزش سازمانی و فرهنگ سازمانی بر یادگیری غیررسمی معلمان شهر جاسک [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 263-283]
 • قدم پور، عزت اله تأثیر ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت‌درمانی بر بهزیستی روان شناختی و استرس تحصیلی دانش آموزان پایة اول دورة متوسطة دوم [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 65-82]

ل

 • لسانی، مهدی طراحی مدل عِلّی رابطة بین نگرش نسبت به کامپیوتر، اضطراب آمار، خودکارآمدی و پذیرش نرم افزار آماری [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 143-166]

م

 • محمدآبادی، معصومه موانع مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در دوره‌های بالندگی حرفه‌ای: مطالعه‌ای داده‌بنیاد [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 43-63]
 • محمدی، مهدی ارزیابی میزان به‌کارگیری تکنیک اجراسنجی برنامة درسی به‌وسیلة معلمان دورة ابتدایی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 7-26]
 • محمودی، حشمت الله تدوین و اعتباریابی پرسشنامة تدریس اثربخش آموزگاران [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 49-78]
 • مرادی، آسیه ساختار عاملی تأییدی و ویژگی های روان‌سنجی پرسشنامة چندبُعدی اشتیاق دانشجویان (SES) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 113-142]
 • مرزوقی، رحمت اله ارزیابی میزان به‌کارگیری تکنیک اجراسنجی برنامة درسی به‌وسیلة معلمان دورة ابتدایی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 7-26]
 • مصرآبادی، جواد نیمرخ های انگیزشی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر: تحلیل مبتنی بر شخص [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 181-198]
 • مطهری نژاد، حسین طراحی مدل عِلّی رابطة بین نگرش نسبت به کامپیوتر، اضطراب آمار، خودکارآمدی و پذیرش نرم افزار آماری [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 143-166]
 • منصوری‌فر، شیما تأثیر سبک‌های دلبستگی در سرعت پردازش اطلاعات دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 27-42]
 • مهدیزاده، امیرحسین تبیین رابطة سرمایة فکری با اثربخشی معلمان؛ مطالعه با تمرکز بر مدارس ابتدایی شهر بهارستان تهران [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 199-218]
 • مهدیون، روح الله بررسی نقش جوّ آموزش سازمانی و فرهنگ سازمانی بر یادگیری غیررسمی معلمان شهر جاسک [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 263-283]
 • مهرپور، مریم شناسایی عوامل مؤثر در ﻧﻈﺎم رتبه‌بندی ﻣﺪارس ﻣﺘﻮسطة دورة دوم؛ و طراحی مدلی برای آن [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 217-232]
 • موسوی، فرانک بررسی تأثیر آموزش چندرسانه ای نماز بر کسب مهارت های شناختی، عاطفی و روانی حرکتی دانش آموزان دختر دورة ابتدایی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 31-48]

ن

 • نادی، محمد علی رابطة ساختاری بین انگیزش درونی و بیرونی، نگرش به تسهیم دانش، کنترل رفتاری ادراک‌شده، هنجارهای ذهنی و نیت تسهیم دانش با رفتار تسهیم دانش [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 127-154]
 • نجاتی، نعمت الله ساختار عاملی تأییدی و ویژگی های روان‌سنجی پرسشنامة چندبُعدی اشتیاق دانشجویان (SES) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 113-142]
 • نورمحمدی نجف آبادی، محمد تأثیر سبک‌های دلبستگی در سرعت پردازش اطلاعات دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 27-42]
 • نوری کوهانی، مرضیه رابطة ساختاری بین انگیزش درونی و بیرونی، نگرش به تسهیم دانش، کنترل رفتاری ادراک‌شده، هنجارهای ذهنی و نیت تسهیم دانش با رفتار تسهیم دانش [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 127-154]
 • نیوشا، بهشته تدوین و اعتباریابی پرسشنامة تدریس اثربخش آموزگاران [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 49-78]

و

 • وشنی، امیر بررسی تأثیر آموزش چندرسانه ای نماز بر کسب مهارت های شناختی، عاطفی و روانی حرکتی دانش آموزان دختر دورة ابتدایی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 31-48]

ه

 • هوشی السادات، سید علیرضا موانع مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در دوره‌های بالندگی حرفه‌ای: مطالعه‌ای داده‌بنیاد [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 43-63]