داوران

اسامی برخی از داوران نشریه که در شمارگان پیشین با نشریه همکاری داشتند:

 

ردیف نام نام خانوادگی سمت / سازمان  عضویت در پایگاه
Publons Mendely
1 غلامعلی احمدی دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی تهران    
2 محمدرضا اردلان دانشگاه بوعلی سینا همدان *  
3 حمیدرضا پوراعتماد دانشگاه شهید بهشتی   *
4 حیدر تورانی  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش    
5 فرامرز سهرابی اسمرود دانشگاه علامه طباطبایی تهران *  
6 مریم شباک  دانشگاه فرهنگیان    
7 کیوان صالحی دانشگاه تهران *  
8 حسین عباسیان  دانشگاه خوارزمی    
9 آرین قلی پور  دانشگاه تهران    
10 یاسر مدنی  دانشگاه تهران   *
11 اصغر مشبکی اصفهانی دانشگاه تربیت مدرس * *
12 فرزانه میکائیلی منیع دانشگاه ارومیه    
13 زهرا نقش دانشگاه تهران   *