داوران

اسامی برخی از داوران نشریه که در شمارگان پیشین با نشریه همکاری داشتند:

 

ردیف نام نام خانوادگی سمت / سازمان  عضویت در پایگاه
Publons Mendely
1 غلامعلی احمدی دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی تهران    
2 محمدرضا اردلان دانشگاه بوعلی سینا همدان *  
3 پریناز بنی سی  دانشگاه آزاد واحد تهران غرب    
4 حمیدرضا پوراعتماد دانشگاه شهید بهشتی   *
5 حیدر تورانی  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش    
6 حسین حافظی  دانشگاه پیام نور    
7 فرامرز سهرابی اسمرود دانشگاه علامه طباطبایی تهران *  
8 مریم شباک  دانشگاه فرهنگیان    
9 کیوان صالحی دانشگاه تهران *  
10 سعید طالبی  دانشگاه پیام نور    
11 حسین عباسیان  دانشگاه خوارزمی    
12 لطف اله عباسی سروک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز    
13 احمد علیپور دانشگاه پیام نور    
14 زهرا غلامی حیدرآبادی  دانشگاه آزاد تهران غرب    
15 آرین قلی پور  دانشگاه تهران    
16 امیرحسین محمودی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی    
17 یاسر مدنی  دانشگاه تهران   *
18 اصغر مشبکی اصفهانی دانشگاه تربیت مدرس * *
19 فرزانه میکائیلی منیع دانشگاه ارومیه    
20 فتاح ناظم  دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن    
21 زهرا نقش دانشگاه تهران   *