اخبار و اعلانات

تغییر در بازه انتشار فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی

به اطلاع کلیه نویسندگان و مخاطبان ارجمند می رساند نشریه علمی پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی با توجه به  جبران تاخیرهای پیش آمده در انتشار شماره های گذشته ،از شماره پیاپی 22(بهار 1399) مجدد به صورت فصلنامه منتشر می گردد. 

مطالعه بیشتر

تغییر از فصلنامه به دوفصلنامه

به اطلاع کلیه نویسندگان و مخاطبان عزیز می‌رساند بر اساس تصمیم‌گیری هیات تحریریه فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، این فصلنامه از دوره چهارم، شماره 1، سال 1394 به "دوفصلنامه" تغییر یافت.

مطالعه بیشتر

محورهای دریافت مقاله

محورهای مقالات - تحلیل محتوای کتاب­های درسی تربیت معلم - آموزش و آماده سازی نیروهای انسانی پردیس­ها و مراکز آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان - مطالعه تطبیقی نظام­های تربیت معلم - ویژگی­های حرفه ای معلمان - بهسازی و تعالی منابع انسانی در آموزش و پرورش - ارزیابی عملکرد کارکنان پردیس­ها و مراکز آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان - اعتبار سنجی پردیس­ها و مراکز آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان - مطالعات راهبردی در سازمان­های آموزشی و مراکز تربیت معلم - مدیریت و برنامه ریزی کلاس درس و مدرسه - ارائه روشهای نوین تدریس،  تربیت و ارزشیابی برنامه ها،  روشها ...

مطالعه بیشتر

فراخوان دریافت مقاله

     به منظور توسعه، ترویج و انتشار موضوعات مرتبط با محورهای نشریه علمی پژوهشی "مطالعات آموزشی و آموزشگاهی"دانشگاه فرهنگیان اقدام به فراخوان دریافت مقالات علمی پژوهشی می­نماید. لذا بدین وسیله از کلیه اندیشمندان، صاحب نظران و پژوهشگران محترم اعم از مدرسان، اعضای هیئت علمی، دانشجویان، کارشناسان و علاقه مندان دعوت به عمل می­آید مقالات علمی پژوهشی خود را از طریق سامانه دریافت مقالات دانشگاه فرهنگیان ، به آدرس pma.cfu.ac.ir ارسال نمایند.

مطالعه بیشتر