فراخوان دریافت مقاله

     به منظور توسعه، ترویج و انتشار موضوعات مرتبط با محورهای نشریه علمی پژوهشی "مطالعات آموزشی و آموزشگاهی"دانشگاه فرهنگیان اقدام به فراخوان دریافت مقالات علمی پژوهشی می­نماید.

لذا بدین وسیله از کلیه اندیشمندان، صاحب نظران و پژوهشگران محترم اعم از مدرسان، اعضای هیئت علمی، دانشجویان، کارشناسان و علاقه مندان دعوت به عمل می­آید مقالات علمی پژوهشی خود را از طریق سامانه دریافت مقالات دانشگاه فرهنگیان ، به آدرس pma.cfu.ac.ir ارسال نمایند.