تغییر از فصلنامه به دوفصلنامه

به اطلاع کلیه نویسندگان و مخاطبان عزیز می‌رساند بر اساس تصمیم‌گیری هیات تحریریه فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، این فصلنامه از دوره چهارم، شماره 1، سال 1394 به "دوفصلنامه" تغییر یافت.