آمار و اطلاعات نشریه:
 

تعداد دوره

8

 تعداد شماره

20

 تعداد نویسندگان

1698

 تعداد مشاهده چکیده مقاله

109667

 تعداد دریافت فایل اصل مقاله

127698

 تعداد مقالات چاپ شده

147

 تعداد مقالات پذیرفته نشده

1028

 تعداد مقالات پذیرفته شده

147

 تعداد مقالات بازپس گرفته شده

146

 تعداد مقالات در دست بازنگری

19

 درصد پذیرش

5/12

مدت زمان پذیرش (روز)

120

تعداد پایگاه های نمایه شده

12

تعداد داوران

121

 

         

  

   

شماره جاری: دوره 11، شماره 3، آبان 1401 

مقاله پژوهشی

طراحی و اعتباریابی الگوی شایستگی‌های دیداری- فضایی دانش‌آموزان دوره ابتدایی در درس ریاضی ویژه آموزش‌های مجازی

صفحه 7-35

مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ خاطره محمد جعفری؛ سیده وحیده علوی؛ فاطمه میرغفاری؛ راحیل ناصری جهرمی


بررسی کیفیت تدریس معلمان دورة ابتدایی استان ایلام

صفحه 211-181

علی بیرمی پور؛ یوسف عسکری؛ حجت الله درفش


ارزیابی کیفیت مؤلفه‌های طرح هدایت تحصیلی نوین براساس مدل کانو

صفحه 358-309

داود طهماسب زاده شیخلار؛ الهه جعفری؛ رضا میرعرب رضی


ارزیابی کتابخانه‌های دانشگاه فرهنگیان بر اساس استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران

صفحه 384-359

زهرا اسفیجانیان؛ مهدی محمدی؛ جعفر عباداله عموقین؛ سیدحسین افتخار افضلی


مدل ساختاری توسعة فردی معلمان مدارس استثنایی (مورد: استان همدان)

صفحه 404-385

پروین قربانیان؛ علی تقی پور ظهیر؛ افسانه زمانی مقدم؛ محمد رضا اردلان


طراحی الگوی جامع نقش‌های پرورشی معلمان برای دورة ابتدایی و اعتباریابی آن از دیدگاه متخصصان

صفحه 478-437

آرزو احمدآبادی؛ حمیدرضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسین عباسیان


طراحی مدل حمایت حرفه‌ای از نومعلمان: یک مطالعة ترکیبی

صفحه 510-479

احسان زارعی؛ حسین زینلی پور؛ نعمت الله موسی پور؛ عبدالوهاب سماوی


طراحی الگوی مشغولیت تحصیلی: اعتباریابی به روش ترکیبی

صفحه 664-643

فهیمه حسنی؛ فریبرز درتاج؛ فریبرز باقری؛ ابوطالب سعادتی شامیر