آمار و اطلاعات نشریه:
 

تعداد دوره

8

 تعداد شماره

20

 تعداد نویسندگان

1698

 تعداد مشاهده چکیده مقاله

109667

 تعداد دریافت فایل اصل مقاله

127698

 تعداد مقالات چاپ شده

147

 تعداد مقالات پذیرفته نشده

1028

 تعداد مقالات پذیرفته شده

147

 تعداد مقالات بازپس گرفته شده

146

 تعداد مقالات در دست بازنگری

19

 درصد پذیرش

5/12

مدت زمان پذیرش (روز)

120

تعداد پایگاه های نمایه شده

12

تعداد داوران

121

 

         

  

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 31، تیر 1401، صفحه 1-673 

مقاله پژوهشی

الگوی برنامه درسی تربیت رسانه‌ای دانشجو معلمان بر اساس نظریه داده بنیاد

صفحه 7-38

سمیه گلکاری؛ محسن آیتی؛ محمد علی رستمی نژاد؛ عباس تقی زاده


تدوین الگوی تلفیقی طراحی یادگیری و واکاوی یادگیری: رویکرد سازنده‌گرا

صفحه 97-120

سیدکاظم بنی هاشم؛ مهدی بدلی؛ خدیجه علی آبادی؛ سعید پورروستایی اردکانی


تبیین تجربة کاری معلمان مناطق محروم با نقش واسطة ویژگی‌های شغلی

صفحه 299-324

زهرا نیکخواه فرخانی؛ سکینه نعمتی داغیان؛ مرضیه ملامحمد زمانی؛ محمد شیخ زاده


جستاری در ویژگی‌های سقراط در جایگاه معلمی الهام‌بخش

صفحه 487-521

فاطمه رمضانی؛ احسان یاوری؛ محمدحسین حیدری


تدوین الگوی توسعة فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه فرهنگیان

صفحه 523-546

مسیح اله بخشی جهرمی؛ اسمعیل کاووسی؛ مجتبی معظمی؛ جعفر حسین پور سعادت ابادی


ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی مقیاس نقش شاهدان قلدری در مدرسه

صفحه 696-675

حسین سوری؛ پروین کدیور؛ حسین حافظی؛ مهدی حسنوند عموزاده