آمار و اطلاعات نشریه:
 

تعداد دوره

8

 تعداد شماره

20

 تعداد نویسندگان

1698

 تعداد مشاهده چکیده مقاله

109667

 تعداد دریافت فایل اصل مقاله

127698

 تعداد مقالات چاپ شده

147

 تعداد مقالات پذیرفته نشده

1028

 تعداد مقالات پذیرفته شده

147

 تعداد مقالات بازپس گرفته شده

146

 تعداد مقالات در دست بازنگری

19

 درصد پذیرش

5/12

مدت زمان پذیرش (روز)

120

تعداد پایگاه های نمایه شده

12

تعداد داوران

121