کلیدواژه‌ها = مدارس ابتدایی
شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی راهبران آموزشی و تربیتی از دیدگاه معلمان چندپایه استان گیلان

دوره 11، شماره 3، آبان 1401، صفحه 642-617

افشین عابدی نیا؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ تقی اکبری


تبعات شکل‌گیری فرهنگ ارزشیابی کاذب در مدارس ابتدایی: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه

دوره 10، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 261-297

مهدی قربانخانی؛ کیوان صالحی؛ علی مقدم زاده


امکان‌سنجی بومی‌سازی و موقعیتی‌سازی برنامه درسی در مدارس ابتدایی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 65-90

محسن حاجی تبار فیروزجایی؛ صمد جام‌گوهری؛ رضا میرعرب رضی