دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-150 
بررسی ساختار عاملی تسهیم دانش، اعتماد سازمانی و خلاقیت

صفحه 9-40

فاطمه نارنجی ثانی؛ سید محمد میرکمالی؛ زینب السادات مصطفوی؛ فرنوش اعلامی


مقاله پژوهشی

ویژگیهای روانسنجی نسخۀ فارسی مقیاس نیازهای بنیادی روانشناختی مرتبط با مدرسه، در دانش آموزانِ نوجوان (ASBPNSS)

صفحه 40-62

مرضیه یعقوبخانی غیاثوند؛ حسن اسدزاده؛ اسماعیل سعدی پور؛ علی دلاور؛ فریبرز درتاج


ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه فرهنگ مدرسه

صفحه 63-88

قدرت اله کولایی؛ عادل زاهدبابلان؛ مهدی معینی کیا؛ علی رضایی شریف