نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی‌قوام، صغری بررسی اثربخشی آموزش یادگیری مغزمحور بر یادگیری خودتنظیم دانش آموزان دختر پایة اول دبیرستان شهر یزد [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 77-94]
 • احقر، قدسی تأثیر قصه های قرآنی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 113-125]
 • اقبالی، علی مقایسه اثربخشی روش گلینگهام-اورتون و روش تمرین و تکرار بر بهبود اختلال ویژه یادگیری نوشتن در دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 99-117]
 • الماسی، مسعود اثربخشی آموزش شناختی ارتقای امید بر کاهش اهمال‏کاری تحصیلی دانش ‏آموزان پسر دوره دوم متوسطه [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 49-65]
 • انصاری، عبدالله مطالعه عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر فزونی مخارج آموزش و پرورش نسبت به اعتبارات اختصاص‌یافته [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 119-146]

ب

 • باقریان فر، مصطفی بررسی میزان رعایت مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای آموزش در اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه شیراز [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 9-28]
 • بخشایش، علیرضا نقش ویژگی های شخصیتی، کیفیت آموزشی و توانمندی فردی در نگرش به حرفۀ معلمی دانشجومعلمان [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 9-31]
 • برزگر بفرویی، کاظم نقش باورهای معرفت شناختی در پیش بینی ابعاد اهمال‌کاری تحصیلی دانشجو-معلمان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 129-145]
 • برزگر بفرویی، کاظم نقش ویژگی های شخصیتی، کیفیت آموزشی و توانمندی فردی در نگرش به حرفۀ معلمی دانشجومعلمان [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 9-31]
 • برزگر بفرویی، مهدی نقش باورهای معرفت شناختی در پیش بینی ابعاد اهمال‌کاری تحصیلی دانشجو-معلمان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 129-145]
 • بهشتی، سعید تأثیر قصه های قرآنی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 113-125]
 • بی باک، اسماعیل نقش ویژگی های شخصیتی، کیفیت آموزشی و توانمندی فردی در نگرش به حرفۀ معلمی دانشجومعلمان [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 9-31]

پ

 • پاشا، رضا تأثیر آموزش ابراز وجود بر عزت نفس، اضطراب اجتماعی و قاطعیت دانش آموزان [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 99-114]
 • پیله ور مؤخر، الهام شناسایی فرصت ها و چالش های درونی و بیرونی ورزش دانش آموزی استان خراسان رضوی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 95-112]
 • پیمانی زاد، حسین شناسایی فرصت ها و چالش های درونی و بیرونی ورزش دانش آموزی استان خراسان رضوی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 95-112]

ج

 • جاودانی، محمد ارزیابی تطبیقی مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری در مدارس دوره ابتدایی شهر شیراز برمبنای الگوی کیفی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 55-79]

ح

 • حاج خزیمه، مجتبی بررسی میزان رعایت مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای آموزش در اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه شیراز [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 9-28]
 • حسنی جعفری، فتانه تأثیر چندرسانه‌ای پروژه‌محور (PBL) بر انگیزه پیشرفت هنرجویان رشته کامپیوتر [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 81-97]
 • حسینی، سید عدنان اثربخشی آموزش شناختی ارتقای امید بر کاهش اهمال‏کاری تحصیلی دانش ‏آموزان پسر دوره دوم متوسطه [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 49-65]

خ

 • خباره، کبری تبیین نقش خودرهبری بر سرمایه‌های انسانی کارکنان مراکز آموزش عالی: تحقیقی موردی دربارۀ دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 9-29]
 • خلیلی صدرآباد، افسر بررسی اثربخشی آموزش یادگیری مغزمحور بر یادگیری خودتنظیم دانش آموزان دختر پایة اول دبیرستان شهر یزد [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 77-94]

د

 • دشتی، ادریس رابطه کیفیت زندگی در مدرسه و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان با توجه به نقش واسطه ای خودپنداره تحصیلی [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 31-48]

ر

 • راد‌‌منش، حمیده بررسی اثربخشی آموزش یادگیری مغزمحور بر یادگیری خودتنظیم دانش آموزان دختر پایة اول دبیرستان شهر یزد [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 77-94]
 • رحیمی، مهدی نقش باورهای معرفت شناختی در پیش بینی ابعاد اهمال‌کاری تحصیلی دانشجو-معلمان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 129-145]

ز

 • زاهدبابلان، عادل رابطه کیفیت زندگی در مدرسه و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان با توجه به نقش واسطه ای خودپنداره تحصیلی [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 31-48]

س

 • سبحانی فرد، یاسر بررسی اثر کیفیت خدمات آموزش بر رضایت دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه امام صادق (ع) [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 147-162]
 • ستوده فر، فائزه مقایسه ی مؤلفه‌های کامل گرایی، هوش هیجانی و سلامت روان دختران تیزهوش و عادی مقطع متوسطه ی شهر اصفهان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 41-59]
 • سرمدی، محمدرضا تأثیر چندرسانه‌ای پروژه‌محور (PBL) بر انگیزه پیشرفت هنرجویان رشته کامپیوتر [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 81-97]
 • سلطانی زاده، محمد مقایسه ی مؤلفه‌های کامل گرایی، هوش هیجانی و سلامت روان دختران تیزهوش و عادی مقطع متوسطه ی شهر اصفهان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 41-59]
 • سمیعی زفرقندی، مرتضی تأثیر استفاده از نقشه مفهومی بر یادگیری درس علوم [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 81-98]

ش

 • شاه ابادی، lمحمد رضا تأثیر قصه های قرآنی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 113-125]
 • شهریاری، اسماعیل بررسی میزان رعایت مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای آموزش در اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه شیراز [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 9-28]
 • شیری، اردشیر تأثیر انگیزش فردی و سرمایه ی اجتماعی معلمان بر تمایل آن ها برای اشتراک گذاری دانش ضمنی و آشکار [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 87-113]
 • شیری، مریم رابطه جهتگیری اهداف پیشرفت و باورهای انگیزشی با اهمالکاری و خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 67-79]

ص

 • صدیقی، ایراندخت تبیین نقش خودرهبری بر سرمایه‌های انسانی کارکنان مراکز آموزش عالی: تحقیقی موردی دربارۀ دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 9-29]

ع

 • عبادی، رحیم شناسایی نیازهای یادگیری اعضای هیئت علمی در آموزش عالی الکترونیکی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 29-53]
 • علایی، محمد شناسایی فرصت ها و چالش های درونی و بیرونی ورزش دانش آموزی استان خراسان رضوی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 95-112]

غ

 • غفاری، مسعود بررسی اثر کیفیت خدمات آموزش بر رضایت دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه امام صادق (ع) [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 147-162]

ق

 • قادرمرزی، حبیب الله اثربخشی آموزش شناختی ارتقای امید بر کاهش اهمال‏کاری تحصیلی دانش ‏آموزان پسر دوره دوم متوسطه [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 49-65]
 • قادری، محمد صدیق اثربخشی آموزش شناختی ارتقای امید بر کاهش اهمال‏کاری تحصیلی دانش ‏آموزان پسر دوره دوم متوسطه [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 49-65]

ک

 • کرمی، زهرا رویکردهای مورد استفاده ی استادان دانشگاه برای مشارکت در فرایند برنامه‌ریزی درسی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 61-86]
 • کریمی، شیدا مقایسه اثربخشی روش گلینگهام-اورتون و روش تمرین و تکرار بر بهبود اختلال ویژه یادگیری نوشتن در دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 99-117]
 • کریمیان پور، غفار رابطه کیفیت زندگی در مدرسه و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان با توجه به نقش واسطه ای خودپنداره تحصیلی [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 31-48]

ل

 • لعلی دستجردی، محسن مقایسه ی مؤلفه‌های کامل گرایی، هوش هیجانی و سلامت روان دختران تیزهوش و عادی مقطع متوسطه ی شهر اصفهان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 41-59]

م

 • مؤیدفر، همام نقش مؤلفه های سرمایه روا‌ن‌شناختی (امید، خوش بینی، تاب آوری و خودکارآمدی) و جهت گیری اهداف پیشرفت در پیش بینی اهمال کاری تحصیلی دانشجویان [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 33-52]
 • متعالی، لیلا مقایسه اثربخشی روش گلینگهام-اورتون و روش تمرین و تکرار بر بهبود اختلال ویژه یادگیری نوشتن در دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 99-117]
 • محمدی، فرهاد مقایسه اثربخشی روش گلینگهام-اورتون و روش تمرین و تکرار بر بهبود اختلال ویژه یادگیری نوشتن در دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 99-117]
 • محمدی، محمدرضا تأثیر چندرسانه‌ای پروژه‌محور (PBL) بر انگیزه پیشرفت هنرجویان رشته کامپیوتر [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 81-97]
 • محمدی، مهدی بررسی اثر کیفیت خدمات آموزش بر رضایت دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه امام صادق (ع) [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 147-162]
 • محمودی، مهدی بررسی پیش نیازها و امکان سنجی اجرای نظام آموزش الکترونیکی در آموزش عالی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 53-75]
 • مزاری، ابراهیم تبیین نقش خودرهبری بر سرمایه‌های انسانی کارکنان مراکز آموزش عالی: تحقیقی موردی دربارۀ دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 9-29]
 • مشتاقی، سعید نقش مؤلفه های سرمایه روا‌ن‌شناختی (امید، خوش بینی، تاب آوری و خودکارآمدی) و جهت گیری اهداف پیشرفت در پیش بینی اهمال کاری تحصیلی دانشجویان [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 33-52]
 • مصطفوی، زینب السادات شناسایی نیازهای یادگیری اعضای هیئت علمی در آموزش عالی الکترونیکی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 29-53]
 • معروفی، یحیی رویکردهای مورد استفاده ی استادان دانشگاه برای مشارکت در فرایند برنامه‌ریزی درسی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 61-86]
 • ملکی، بهرام تأثیر آموزش راهبردهای شناختی برکاهش اختلال یادگیری ریاضی در دانش آموزان پسر پایه ی دوم و سوم [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 115-127]
 • موسوی پناه، سید مسلم رابطه جهتگیری اهداف پیشرفت و باورهای انگیزشی با اهمالکاری و خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 67-79]
 • موسوی تازه آبادی، سیده فاطمه درک پدیدارشناسانه ی کنش اجتماعی در زندگی خوابگاهی دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 9-39]
 • میرکمالی، سید محمد تبیین نقش خودرهبری بر سرمایه‌های انسانی کارکنان مراکز آموزش عالی: تحقیقی موردی دربارۀ دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 9-29]
 • میری، انور تأثیر آموزش راهبردهای شناختی برکاهش اختلال یادگیری ریاضی در دانش آموزان پسر پایه ی دوم و سوم [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 115-127]

ن

 • نارنجی ثانی، فاطمه شناسایی نیازهای یادگیری اعضای هیئت علمی در آموزش عالی الکترونیکی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 29-53]

و

 • وارسته فر، افسانه درک پدیدارشناسانه ی کنش اجتماعی در زندگی خوابگاهی دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 9-39]

ه

 • هاشمی رزینی، هادی رابطه جهتگیری اهداف پیشرفت و باورهای انگیزشی با اهمالکاری و خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 67-79]

ی

 • یاسینی، علی تأثیر انگیزش فردی و سرمایه ی اجتماعی معلمان بر تمایل آن ها برای اشتراک گذاری دانش ضمنی و آشکار [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 87-113]
 • یوردخانی، مختار بررسی پیش نیازها و امکان سنجی اجرای نظام آموزش الکترونیکی در آموزش عالی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 53-75]
 • یوزباشی، علیرضا شناسایی نیازهای یادگیری اعضای هیئت علمی در آموزش عالی الکترونیکی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 29-53]