کلیدواژه‌ها = معلمان
طراحی مدلی برای توانمندسازی معلمان دورة ابتدایی براساس رویکرد درس‌پژوهی

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 223-251

رقیه سامی؛ موسی پیری؛ بهنام طالبی


هنجاریابی مقیاس ذهن‌آگاهی لانگر برای معلمان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 49-63

هنگامه معماری؛ فریده حمیدی